Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från februari, 2024

Misstänkt vattenläcka

På grund av markant ökad vattenförbrukning misstänker styrelsen att det finns en vattenläcka i området. Styrelsen har varit i kontakt med Mälarenergi som bekräftat misstanken. Felsökning pågår just nu.

Utbyggt elnät med ny nätstation

  Mälarenergi har konstaterat att elnätet i Örtagården är underdimensionerat och vill därför bygga en ny nätstation på samfällighetens mark i närheten av husen med adress Östra Bärbyvägen 10 och 12. Styrelsen anser att stämman måste besluta om att Mälarenergis önskemål skall tillmötesgås och kommer därför att ta upp frågan till beslut på årsstämman .    Mälarenergi har kontaktat styrelsen för att få ett godkännande att bygga en ny nätstation vid Östra Bärbyvägen i ett område mitt emot där Kumminvägen ansluter. Det finns tre olika placeringar föreslagna i detta område. Nätstationen kommer enligt uppgift att se ut ungefär som nätstationen som redan finns där skogsstigen korsar Östra Bärbyvägen. De tilltänkta placeringarna finns utmärkt på kartan nedan tillsammans med en bild på nätstationen (mått 3150x2200x3470). Mälarenergi hävdar att det utifrån elnätets utformning inte finns några ytterligare områden för placering av nätstationen. Mälarenergi motiverar bygget av en ny nätstation med a