Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från mars, 2024

Söker fortfarande efter läckan

Läckan verkar tyvärr inte vara där de först trodde. De har varit ute och läcksökt igen och de får en indikation om tryckfall vid allmänningen bakom fastigheterna 12, 14 o 16 på Timjanvägen. Arbetet med att lokalisera läckan fortsätter under 25:e, 26:e eller 27:e mars.

Dikning södra fördröjningsdammen avslutad

 Röjnings- och dikningsarbetet vid södra fördröjningsdammen avslutades nu i veckan. Vi räknar nu med att avrinningen kommer att förbättras i hela norra Örtagården.    

Alternativ för placering av nätstation Onsdag 27:e mars

Möte för att gå igenom alternativ för placering av nätstation Plats: Brevlådorna Kumminvägen Tid: 2024-03-27 kl 16:30   Under förutsättning att föreningen tar beslut om att upplåta mark till en ny nätstation kommer alternativa placeringar att undersökas onsdag 27:e mars kl 16:30. Vi kommer att starta vid brevlådorna på Kumminvägen och sedan på plats  gå igenom de alternativa placeringarna som Mälarenergi föreslagit. Mälarenergi kommer att vara på plats för att ta emot synpunkter samt svara på frågor.   Styrelsen har i sin framställan till årsstämman föreslaget att placeringen skall avgöras av styrelsen givet att alla till nätstationen angränsande fastigheter ger sitt godkännande. Efter ovanstående genomgång av alternativa placeringar kommer därför styrelsen att kontakta beröra fastigheter för undersöka vilka placeringar som kan godkännas.

Arbetet med läckan fortsätter

Tyvärr har de inte kunnat lokalisera läckan ännu. De ska skjuta in gas i den ledningen som läckan är på för att precis veta var de ska gräva. Det sker på Måndag. Just nu står grävandet still och fortsätter under nästa vecka.

Lagning av vattenläckage - vattnet avstängt på Timjanvägen måndag 11:e mars

Under torsdagens felsökning hittade de en avvikelse vid norra sophuset, när de sökt efter läckage. Läckaget tros komma från området i cirkeln i bilden nedan. Antingen vid Av-40 eller där ledningen förgrenar sig till miljöboden. Lagning av läckan påbörjas redan på måndag 11/3. De tre fastigheterna, Timjanvägen 12,14 och 16, kommer vara utan vatten hela måndag 11/3 och kanske även på Tisdag 12/3.