Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från januari, 2024

Efterlysning - fälla träd

Träd längs diket (4) behöver fällas för att grävmaskinen skall kunna komma åt att rensa det.  Hör av dig till styrelsen innan 29/2 om du kan hjälpa till att fälla dessa träd.    

Avrinning på allmänning i anslutning till Basilikavägen

    Följande åtgärder har blivit färdigställda under december 2023/januari 2024: ​ Rör (1) nedlagt mellan diket och dagvattenbrunn. Röret ska avlasta diket vid högt vattenflöde. Nu kan inte diket översvämmas och vattnet hindras från att rinna vidare ut på allmänningen. Vattnet leds nu vidare i dagvattensystemet. ​ Fördröjningsdamm (2) rensad på sly och nytt grus lagt. ​ ​ Utloppsrör (6) justerat till rätt nivå och fungerar nu. Ungefärlig position utloppsrör vid markering. ​ Funktionen av fördröjningsdammen och tillhörande utloppsrör bestämmer den slutgiltiga nivån i hela området.  ​ ​ Resultatet på ovan gjorda åtgärder ska utvärderas under våren 2024.  

Örtagården - En gemensam angelägenhet

  Örtagården är ett fantastiskt område att bo i. Du som bor i området har ett ansvar för att det förblir välskött och ett bra område att bo i.Det finns många sätt som du kan bidrag på, stora som små. Först och främst kan du arbeta i samfällighetsföreningens styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och för att genomföra stämmans beslut. Styrelsearbete är jättebra sätt att lära sig området och lära känna dina grannar. Men tycker du det verkar för styrt och formellt kan du istället: Deltaga i förenings gemensamma röjdagar på området. Genom ditt bidrag håller vi både området välskött och håller nere kostnaden. Ge förslag på förbättringar och hur det skall genomföras genom att skicka in motioner som samfällighetens stämma kan besluta om. (Samfälligheten är styrd av lagar och får inte genomföra trivselaktiviteter. Men har du idéer hur man kan öka trivseln i Örtagården kan styrelsen förmedla kontakt med likasinnade) Bidraga med din kompetens, erfarenhet eller kontakter för att hjäl