Fortsätt till huvudinnehåll

Avrinning på allmänning i anslutning till Basilikavägen
 
Följande åtgärder har blivit färdigställda under december 2023/januari 2024:

Rör (1) nedlagt mellan diket och dagvattenbrunn. Röret ska avlasta diket vid högt vattenflöde. Nu kan inte diket översvämmas och vattnet hindras från att rinna vidare ut på allmänningen. Vattnet leds nu vidare i dagvattensystemet.

Fördröjningsdamm (2) rensad på sly och nytt grus lagt.

Utloppsrör (6) justerat till rätt nivå och fungerar nu. Ungefärlig position utloppsrör vid markering.

Funktionen av fördröjningsdammen och tillhörande utloppsrör bestämmer den slutgiltiga nivån i hela området. 

Resultatet på ovan gjorda åtgärder ska utvärderas under våren 2024.

 


Populära inlägg i den här bloggen

Problem med vatten vid Basilikavägen

Det har varit problem med avrinningen av vatten på grönytorna i anslutning till Basilikavägen. Styrelsen har varit i kontakt med förvaltningen Uppsala akademi (som äger skogsfastigheten som ansluter till samfälligheten) . De har besökt området för att inspektera problemet med avrinning. Huvudproblemet är att avrinningsytan som ligger i förlängningen av Mejramvägen inte kan ta emot tillräckliga vattenmängder p.g.a.. av att det är igenväxt. Dikningen av ytan vid Basilikavägen ansluter till denna fördröjningsyta. Dessutom har ett rör för avrinning har blivit förhöjt och kan inte ta emot vatten. Flera av områdets avrinningsytor är igenväxta på samma sätt.  Arbete för att åtgärda avrinningsytorna samt det förhöjda röret att beställts av styrelsen.

Uppdatering angående farthindren

Farthindren kommer att kortas av ytterligare för att säkerställa säker passage vid sidan av hindren. Hindren kommer att fasas av vid de orange markeringarna och ger en fri passage på 1 m. Arbetet kommer att utföras så snart som möjligt när vädret tillåter. Avfasning vid sidorna och utjämning  med asfalt måste dock vänta till våren.

Mobilis avstängd

Gungan Mobilius på lekplatsen är tyvärr trasig. Den är därför avstängd i väntan på reparation.