Fortsätt till huvudinnehåll

Örtagården - En gemensam angelägenhet

 

Örtagården är ett fantastiskt område att bo i. Du som bor i området har ett ansvar för att det
förblir välskött och ett bra område att bo i.Det finns många sätt som du kan bidrag på, stora som små. Först och främst kan du arbeta i samfällighetsföreningens styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och för att genomföra stämmans beslut. Styrelsearbete är jättebra sätt att lära sig området och lära känna dina grannar. Men tycker du det verkar för styrt och formellt kan du istället:

  • Deltaga i förenings gemensamma röjdagar på området. Genom ditt bidrag håller vi både området välskött och håller nere kostnaden.
  • Ge förslag på förbättringar och hur det skall genomföras genom att skicka in motioner som samfällighetens stämma kan besluta om. (Samfälligheten är styrd av lagar och får inte genomföra trivselaktiviteter. Men har du idéer hur man kan öka trivseln i Örtagården kan styrelsen förmedla kontakt med likasinnade)
  • Bidraga med din kompetens, erfarenhet eller kontakter för att hjälpa styrelsen i planering, beredning eller upphandlingar av underhållsaktiviteter. Desto mer vi kan göra själva håller förstås föreningen kostnader nere.

Just nu söker valberedningen ytterligare en ordinarie medlem i styrelsen. Föreningen söker även Röjdagsledare för etapp A, B respektive C. Som Röjdagsledare stöttar du styrelsen med planeringen av röjdagarna samt leder och fördelar arbetet under själva röjdagen. 

Tala om hur du kan bidraga via det här formuläret: Länk

Populära inlägg i den här bloggen

Problem med vatten vid Basilikavägen

Det har varit problem med avrinningen av vatten på grönytorna i anslutning till Basilikavägen. Styrelsen har varit i kontakt med förvaltningen Uppsala akademi (som äger skogsfastigheten som ansluter till samfälligheten) . De har besökt området för att inspektera problemet med avrinning. Huvudproblemet är att avrinningsytan som ligger i förlängningen av Mejramvägen inte kan ta emot tillräckliga vattenmängder p.g.a.. av att det är igenväxt. Dikningen av ytan vid Basilikavägen ansluter till denna fördröjningsyta. Dessutom har ett rör för avrinning har blivit förhöjt och kan inte ta emot vatten. Flera av områdets avrinningsytor är igenväxta på samma sätt.  Arbete för att åtgärda avrinningsytorna samt det förhöjda röret att beställts av styrelsen.

Uppdatering angående farthindren

Farthindren kommer att kortas av ytterligare för att säkerställa säker passage vid sidan av hindren. Hindren kommer att fasas av vid de orange markeringarna och ger en fri passage på 1 m. Arbetet kommer att utföras så snart som möjligt när vädret tillåter. Avfasning vid sidorna och utjämning  med asfalt måste dock vänta till våren.

Mobilis avstängd

Gungan Mobilius på lekplatsen är tyvärr trasig. Den är därför avstängd i väntan på reparation.